• Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam;
  Stichting Milli Gorus Ayasofia – Stichting Aya Sofia

 • KVK en/of RSIN nummer.
  RSIN 800262311

 • Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling;
  Mathenesserdijk 367b – 3026GD Rotterdam (tijdens de renovatie ook: Jan Kobellstraat 2 – Rotterdam)

 • Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving;
  Ayasofya heeft als centrale doelstelling: “het realiseren van en zorg dragen voor optimale participatie aan het proces van sociale integratie van de Turkse gemeenschap in de deelgemeente Delfshaven vanuit een islamitische levensvisie.” 

 • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;
  Klik hier!

 • Voorzitter: Hakkı Özkan
  Secretaris: Mustafa Yılmaz
  Penningmeester: Ahmet Tekin

 • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling;
  Het aanbieden van educatieve, emancipatorische en culturele activiteiten is een belangrijk onderdeel van Aya Sofya. De stichting wil met al haar activiteiten ertoe bijdragen dat haar achterban zich meer thuis gaan voelen binnen de Rotterdamse samenleving en dat zij nog beter in staat zullen zijn daar hun weg te vinden.

 • De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling dan wel, indien het instellingen betreft die niet actief geld of goederen werven onder derden en die het aan hen ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling (zuivere vermogensfondsen) of indien het kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd betreft, de staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting.
  Jaarverslag 2012  – Jaarverslag 2013 – Jaarverslag 2014

 • De informatie uit de voorgaande bullet moet telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt. Vanaf 1-1-2014 dient u de gegevens van 2012 te publiceren en op 1 juli 2014 moeten de gegevens van 2013 gepubliceerd zijn.