De moskee zal bestaan uit 4 bouwlagen. Op de 1e en 2e verdieping worden de sociaal-maatschappelijke functies ingericht:

  • gebedsruimten;

  • kantoorruimtes;

  • klaslokalen;

  • ontmoetingsruimte voor vrouwen;

  • ontmoetingsruimte voor mannen;

  • sanitaire voorzieningen;

Op de 1e verdieping zal een aparte mannen- en vrouwengebedsruimte gerealiseerd worden.

Een belangrijk verbetering ten opzichte van de huidige situatie is dat de vrouwen ook ruimschoots voorzien worden in hun behoeften. Ook zij kunnen nu op een gelijkwaardige manier deelnemen aan de gebedsdiensten en de overige voorzieningen in de moskee.

Onze plannen voor de toekomst willen we realiseren door ons bestaande gebouw nog beter te kunnen laten functioneren voor onze doeleinden. Hierbij willen we onze capaciteiten uitbreiden en zorgen voor maximale benutting van ons gebouw. Om onze plannen door te zetten is er een begroting opgesteld van €2.000.000 (2 miljoen euro).