ANBI

Beleidsplan Stichting Milli Görüs Ayasofia

Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving van de gelden.

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Milli Görüs Ayasofia is als volgt opgebouwd:

Voorzitter: Mustafa Azmaz
Secretaris: Mustafa Gülmüş
Penningmeester: Aydin Meral
Becon (van de stichting): A. Tekin (+31(0)108400879)

De doelstelling en het actuele beleid

Het beloningsgebied

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. Eventuele vrijwilligersvergoeding kan alleen conform voorwaarden van de belastingdienst.

Rechtsvorm, inschrijving & contactgegevens

Stichting Milli Görüs Ayasofia is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41132057 als de Stichting Milli Görüs Ayasofia.

De adres/post gegevens zijn:
Stichting Milli Görüs Ayasofia
Mathenesserdijk 359
3026 GD Rotterdam
RSIN-nummer 8002.62.311
info@ayasofya.nl

Contacten met de stichting verlopen via de voorzitter en/of Ahmet Tekin, te bereiken op telefoonnummer +31 (0)10 840 08 79 of info@ayasofya.nl (Becon van de stichting).

Profiel van Stichting Milli Görüs Ayasofia

Stichting Milli Görüs Ayasofia is een sociaal-religieuze en maatschappelijke beweging die zich richt op de integratie en emancipatie van moslims in de Nederlandse samenleving. De stichting verricht activiteiten die als doel dienen dat er emancipatie integratie en burgerschap plaatsvindt van de moslims in de Nederlandse samenleving en dat de kennis van de niet moslims over de Islam toeneemt alsook dat de vooroordelen over de islam afnemen.

Stichting Milli Görüs Ayasofia werkt zelfstandig maar onder de koepelorganisatie Zuid Nederland IGMG en heeft een klein maar effectief stafbureau, dat de aangesloten organisaties ondersteunt en helpt te professionaliseren.

Afgezien van verschillende bindingen met de federatie zowel formeel als inhoudelijk. Het beleid van Zuid Nederland IGMG en dus ook van Stichting Milli Görüs Ayasofia is gericht op de integratie, emancipatie, participatie en prestatie van haar leden in de Nederlandse samenleving. Zij doet dat vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij al haar handelen staat het actieve burgerschap van haar leden in de Nederlandse samenleving centraal.

Stichting Milli Görüs Ayasofia dient geen ander belang dan dat van de integratie van haar leden in de Nederlandse samenleving en het behartigen van de religieuze en maatschappelijke belangen van hen. De beweging staat kritisch-democratisch open voor iedereen en streeft de dialoog na met alle stromingen binnen en buiten de moslimgemeenschap in Nederland.

De doelstelling en het actuele beleid

De doelstelling

Stichting Milli Görüs Ayasofia is gericht op de integratie, emancipatie, participatie en prestatie van haar leden in de Nederlandse samenleving.

Het actuele beleid

In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal:

 • Zorgen dat de leden van de stichting op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen de Nederlandse maatschappij en hierop kunnen emanciperen.
 • Leveren van ondersteuning bij de emancipatie en integratie voor de moslims die in de Nederlandse samenleving leven.
 • Onderzoek naar en opzetten van integratieprojecten.

De werkzaamheden

 • Forums, Conferenties en Seminars
  Leden worden de mogelijkheden geboden om deel te nemen aan leerzame forums, conferenties en seminars op geschikte locaties met geleerden die zijn sympathiek achten, over verschillende onderwerpen die hen interesseren en waarover zij geïnformeerd willen worden.
 • Herdenkingsdagen
  Persoonlijkheden die de mensheid hebben geleid sociaal, cultureel, politiek en wetenschappelijk gebied worden op speciale avonden herdacht en voorgesteld aan de mensheid.
 • Bezoeken
  Om de solidariteit en de integratie onder de leden te bevorderen worden er bezoeken gebracht aan ziekenhuizen, bruiloften, kerken, andere moskeeën etc.
 • Huisgesprekken
  Om kennis te maken met verschillende mensen, om nieuwe vriendschappen te sluiten en om veel over elkaar te leren worden er huisbezoeken georganiseerd daar waar er lekkere spijzen en hapjes worden aangeboden.
 • Uitstappen
  Om de algemene ontwikkeling van onze leden te vergroten worden er uitstappen georganiseerd naar historische, rijke en schitterende oorden op de aardbol zoals Amsterdam, Istanbul e.d.
 • Sport
  Omdat sport altijd de aandacht van de mensen heeft en veel publiek trekt, worden er sportactiviteiten georganiseerd zoals zaalvoetbal, zwemmen, natuurwandeltochten e.d.
 • Ramadan Programma’s
  Elk jaar, tijdens de Ramadan worden speciale ramadan programma’s georganiseerd aan deze zogenaamde “iftaravonden” nemen ook andere organisaties en instanties deel.
 • Diversen
  De jongeren van deze eeuw die door roken, alcohol en slechte gewoonten ontaarden en degenereren en hun idealen vergeten, wordt hierover voorlichting gegeven. Jongeren worden geïnformeerd over de onder hen wijdverspreide criminaliteit en haar oorzaken. Er worden activiteiten ontplooid om de jongeren uit de criminaliteit te houden. Bovendien worden informatieve seminars en conferenties door deskundigen over de problemen van dit tijdperk als aids, milieuvervuiling, discriminatie, zinloos geweld en radicalisering e.d. georganiseerd.

Werving en beheer van gelden

Werving

De werving van gelden gebeurt door middel van:
· Giften
· Maandelijkse donaties
· Sponsoring.

Fondsenbeheer

Het beleid van de Stichting Milli Görüs Ayasofia is erop gericht de financiën zo te beheren dat er ook in de toekomst een bestaansmogelijkheid is, zonder schulden.

 • Aan bestuursleden en werkgroepen is gevraagd om bijdragen te leveren ten behoeve van het jaarplan.
 • Op de Algemene Ledenvergadering is het concept van het jaarplan besproken
 • Het jaarplan is hierna vastgesteld door het bestuur van de organisatie
 • Het jaarplan ligt klaar en wordt gepubliceerd

Dit jaarplan is opgesteld door de drie bestuursleden en ook goedgekeurd.

Jaarrekening

Ayasofya.nl gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.  Lees meer